آنتن بندی گیرنده دیجیتال My Gica

آنتن بندی گیرنده دیجیتال My Gica

9,000 تومان

مقایسه
این محصول قابلیت استفاده بر روی گیرنده های دیجیتال  MyGica Pad TV PT115 و MyGica Pad TV PT360  را داشته و بدون نیاز به اینترنت سیگنال های دریافتی را منتقل کرده و کیفیت مناسبی را برای نمایش سیگنال های دریافتی بر روی موبایل فراهم می آورد.
قدرت گیرندگی این آنتن مناسب بوده و برای مکان های که سیگنال دیجیتال متوسطی دارند مناسب می باشد.

Got something to discuss?