توضیحات

تبدیل آنتن کوچک به آنتن هوایی

بیشتر گیرنده های دیجیتال (مخصوص کامپیوتر ، لپ تاپ و موبایل) دارای یک آنتن کوچک هستند که برروی خود دستگاه می باشد و در مناطقی که کیفیت سیگنال فرستنده تلویزیون بالا بوده و از قدرت خوبی برخوردار باشد ، میتوان از این آنتن برای گرفتن شبکه های دیجیتال تلویزیون استفاده نمود . اما اگر در منطقه ای کیفیت سیگنال پایین باشد باید از یک آنتن قویتر با گیرندگی بالاتر مثل انواع آنتن های هوایی استفاده نمود . و با توجه به اینکه آنتن های  قویتر دارای فیش بزرگتری می باشند و نمی توان آنها را مستقیما به گیرنده دیجیتال متصل نمود میبایست از تبدیل هایی که به این منظور تولید شده استفاده کرد و توسط این تبدیل آنتن را به گیرنده دیجیتال متصل نمود و از دیدن شبکه های دیجیتال تلویزیون با کیفیت بالا لذت برد .