ماوس با سیم بیاند BM-1060

۸۵,۰۰۰ تومان
 • نوع رابط :USB

 • محدوده دقت :1600 تا 3200

ماوس باسیم بیاند مدل Beyond BM-3676 RGB

۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • نوع رابط : پورت USB
 • نوع حسگر : اپتیکال
 • محدوده دقت : 1000 DPI
 • قابلیت کارکردن با هر دو دست : دارد

ماوس بی سیم بیاند مدل Beyond BM-1222RF

۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتصال :بی‌سیم

 • نوع رابط :دانگل USB

 • نوع حسگر :اپتیکال

 • محدوده دقت :800 تا 1600

ماوس بی سیم بیاند مدل Beyond BM-3545RF

۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتصال :بی‌سیم
 • نوع رابط :دانگل USB
 • نوع حسگر :اپتیکال
 • محدوده دقت :800 تا 1600

ماوس بی سیم بیاند مدل bvm-700rf

۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتصال :بی‌سیم
 • نوع رابط :دانگل USB
 • نوع حسگر :اپتیکال
 • محدوده دقت :800 تا 1600

ماوس بی‌ سیم لاجیتک مدل Logitech M170

۳۲۰,۰۰۰ تومان
 • نوع حسگر: اپتیکال
 • نوع رابط : دانگل USB
 • محدوده دقت : 1000 DPI
 • قابلیت کارکردن با هر دو دست : دارد

ماوس بی‌ سیم لاجیتک مدل Logitech M171

۲۹۰,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتصال :بی‌سیم
 • نوع رابط :دانگل USB
 • نوع حسگر :اپتیکال
 • محدوده دقت :800 تا 1600
 • تعداد باتری :یک عدد

ماوس بی‌ سیم لاجیتک مدل Logitech M185

۳۲۰,۰۰۰ تومان۴۳۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتصال :بی‌سیم
 • نوع رابط :دانگل USB
 • نوع حسگر :اپتیکال
 • محدوده دقت :800 تا 1600
 • تعداد باتری :یک عدد

ماوس بی‌ سیم لاجیتک مدل Logitech M190

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتصال :بی‌سیم
 • نوع رابط :دانگل USB
 • محدوده دقت :800 تا 1600

ماوس بی‌ سیم لاجیتک مدل Logitech M235

۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتصال :بی‌سیم
 • نوع رابط :دانگل USB
 • نوع حسگر :اپتیکال
 • تعداد باتری :یک عدد

ماوس بی‌ سیم لاجیتک مدل logitech M330

۹۹۹,۰۰۰ تومان
 • نوع اتصال :بی‌سیم
 • نوع رابط :دانگل USB
 • نوع حسگر :اپتیکال
 • محدوده دقت :800 تا 1600
 • تعداد باتری :یک عدد

ماوس بی سیم لاجیتک مدل Logitech M535 BT

۱,۴۲۵,۰۰۰ تومان
 • نوع اتصال :بی‌سیم
 • نوع رابط :بلوتوث
 • نوع حسگر :اپتیکال
 • محدوده دقت :800 تا 1600
 • تعداد باتری :یک عدد

ماوس بی‌ سیم لاجیتک مدل Logitech M705

۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتصال :بی‌سیم

 • نوع رابط :دانگل USB

 • نوع حسگر :لیزری

 • محدوده دقت :800 تا 1600

  تعداد باتری :

  دو عدد

ماوس لاجیتک مدل M90

۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتصال :با سیم

 • نوع رابط :USB

 • نوع حسگر :اپتیکال

 • محدوده دقت :800 تا 1600

ماوس لاجیتک مدل Logitech B100

۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتصال :باسیم

 • نوع رابط : USB

 • نوع حسگر :اپتیکال

 • محدوده دقت :800

ماوس لاجیتک مدل Logitech M100

۱۹۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتصال :با سیم

 • نوع رابط :USB

 • نوع حسگر :اپتیکال

 • محدوده دقت :800 تا 1600